ТЕПЛИЙ ДІМ


Друзі ТЕПЛОГО ДОМУ

Державне підприємство Агентство розвитку ЖКГ

Асоціація енергетичних аудиторів

Get Adobe Flash player

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва

Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий

Асоциация производителей пенопласта

Асоціація 'Енергоефективні міста України'

Стройсоюз

З Револьверного фонду підтримки ОСББ та ЖБК у Вознесенську вже профінансовано 4 проекти в ОСББ

Унікальний в Україні Револьверний фонд підтримки ОСББ та ЖБК надає поворотну фінансову допомогу ОСББ та ЖБК на проведення поточних і капітальних ремонтів будинків.

26.12.2014

Для отримання допомоги заявник має відповідати встановленим критеріям організаційного розвитку. У разі невідповідності об’єднання може отримати безкоштовну інформаційно-методичну допомогу для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог фонду.

Що стало причиною ініціативи, як виникла ідея її реалізації

Потреба створення подібного фонду виникла в результаті роботи Інформаційно-консультативного центру підтримки ОСББ. На другий рік роботи ми зрозуміли, що ОСББ та ЖБК потребують фінансової допомоги, при цьому мають дуже низькій організаційно-правовий рівень для її залучення. Тому потрібен був механізм який би стимулював інституційний розвиток об’єднань та допомагав залучати фінансову допомогу для проведення поточних і капітальних ремонтів в тому числі з впровадженням енергозберігаючих заходів.

За який час було реалізовано ініціативу

На етап становлення фонду було витрачено 3 роки (2010-2012рр.) З 2012 року Револьверний фонд почав працювати і діє до теперішнього часу.

Детальний опис ініціативи – що конкретно було зроблено в рамках реалізації ініціативи (які заходи були реалізовані, як залучались місцеві жителі, молодь, спонсори…)

Ідея створення Фонду виникла після конференції “Енергоефективність в багатоквартирних будинках” (Херсон 20.01.2010 р.) Почувши про досвід функціонування Револьверних фондів ми вирішили, що подібний фонд може бути ефективним інструментом для вирішення наших двох основних задач: надання фінансової допомоги ОСББ для проведення санації будинків та підвищення рівня їх інституційної спроможності.

За час роботи над створенням Фонду можна виділити наступні етапи:

 • 2010 р. – робота над ідеєю, вивчення нормативної бази та оцінка спроможностей організації. В результаті чого було розроблено концепцію створення Револьверного фонду в м. Вознесенськ;
 • 2011 р. – цей рік був присвячений глибинному аналізу ситуації, оцінці ризиків та можливостей запровадження Револьверного фонду в місті Вознесенськ. Для цього було соціологічне дослідження в рамках кого було отримано підтвердження необхідності створення фонду.

Після отримання результатів дослідження було проведено аналіз кращих практик з енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в житловому господарстві світу та підготовлено 4 моделі (ЕСКО компанії, кредити банків з компенсацією відсотків з місцевого бюджету, дотації незахищеним верствам населення та Револьверний фонд). Підготовлені матеріали активно обговорювались з усіма зацікавленими сторонами для цього було проведено 4 громадські обговорення в результаті яких було узгоджено наступні рішення:

 • Найбільш оптимальною моделлю підтримки енергозберігаючих заходів (серед чотирьох запропонованих) є створення Револьверного фонду;
 • Револьверний фонд слід створювати на базі вже діючої організації, а не як окрему юридичну особу або спеціальний фонд місцевого бюджету;
 • Формування стартового капіталу варто здійснювати на умовах спів фінансування 50% кошти місцевого бюджету та 50% — внесок організації при якій створюється Фонд;
 • Допомогу з Фонду доцільно надавати вже діючим ОСББ та ЖБК на проведення поточних та капітальних ремонтів стоком не більше одного року;
 • При виділенні коштів пріоритет надавати проектам, які містять елементи енергозбереження.

Після узгодження позицій зацікавлених сторін розпочалась робота над розробкою необхідних організаційно-правових документів.

 • 2012 рік – робота над формуванням стартового капіталу Револьверного Фонду, яка складалась з двох частин: фандрейзингова компанія та залучення коштів місцевого бюджету.

В рамках фандрейзнгової компанії при співпраці з волонтером Корпусу Миру США Натали Роуз Легранд, було підготовлено проектну пропозицію і розміщено на краудфандинговій платформі Пертнерської Програми Корпусу Миру. В результаті було залучено 28 тис. грн. для формування стартового капіталу Фонду.

Компанія по залученню бюджетних коштів включала в себе:

 • розробку рекомендацій та внесення змін до міської програми «Плану сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) міста Вознесенська до 2020 року».
 • проведення компанії громадського лобіювання по включенню відповідних видатків до місцевого бюджету.
 • отримання коштів на казначейський, а потім на банківський рахунок нашої організації.

В 2012 році з бюджету міста було виділено 30 тис. грн. для створення Револьверного фонду.

Організація роботи Револьверного фонду.

РФ створений і функціонує, як структурний підрозділ громадської організації “Агентство економічного розвитку” і надає поворотну фінансову допомогу офіційно зареєстрованим ОСББ та ЖБК для проведення поточних і капітальних ремонтів та здійснення заходів з благоустрою будинку.

Політика безпеки:

 • Кошти надаються поетапно, щонайменше в два етапи. Фінансування кожного наступного етапу відбувається після отримання звіту (встановленої форми) за використання коштів попереднього етапу.
 • Кошти надаються терміном до 365 днів.
 • До моменту повної виплати позички, зміна кошторису, розміру та структури внесків поданими Заявником до Фонду для отримання позички, дозволяється лише за попереднім погодженням з Фондом.
 • Рішення по отримання коштів з Фонду, має бути затверджене загальними зборами об'єднання, що оформлюється протоколом загальних зборів з поіменним письмовим голосуванням.
 • Рішення приймається 2/3 від складу легітимних загальних зборів.

Критерії оцінки спроможності Заявника

Кошти надаються ОСББ (ЖБК), які відповідають наступним критеріям:

Ведення діловодства та внутрішньої документації: облік членів об'єднання, ведення протоколів правління загальних зборів та ревізійної комісії, наказів та вхідної вихідної.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

Наявність затвердженого кошторису та розрахованих відповідно до нього сум внесків на утримання будинку та прибудинкової території з розподілом на постійні витрати та ремонтний фонд.

Допустимий рівень заборгованості по сплаті внесків на утримання будинку та прибудинкової території в межах 5% від суми річних нарахувань за підсумками двох останніх років.

Відсутність заборгованості перед бюджетними структурами та іншими кредиторами.

Прозора система внутрішньої звітності (дієва ревізійна комісія, ефективна система інформування і т.д.).

При фонді діє комплексна програма інституційного розвитку ОСББ яка складається:

 • Консультацій та підготовка документів та удосконаленню системи бух. обліку та діловодства.
 • Методичної допомоги в розрахунку кошторису та підготовка методичних рекомендацій по роботі ревізійної комісії і налагодження системи внутрішньої системи звітності та інформування.
 • Юридичного супроводу по роботі з боржниками.
 • Спеціалізованих тренінгів та семінарів.

Які результати Ваша ініціатива принесла громаді?

1. Профінансовано 4 проекти з покращення інфраструктури багатоквартирних будинків:

 • ОСББ «Вознесенський» — Капітальний ремонт частини м’якої покрівлі (300 м2) – 20 тис. грн.
 • ОСББ «Соколи Менжинського» — Повна заміна трьох вхідних дверей з утепленням — 6 тис. грн.
 • ОСББ «Барвінок Вознесенська» — Капітальний ремонт цокольної частини будинку — 5 тис. грн.
 • ОСББ «Ім. О. Кутвицького» — Заміна під’їзних вікон на металопластикові (12 шт.) — 10 тис. грн.

2. Підвищено рівень організаційної спроможності 4 об’єднань.

Що на Вашу думку дала ініціатива тим, хто її втілював в життя?

Дало можливість диверсифікувати джерела надходження організації та зменшити залежність від донорів – в рамках роботи фонду організація отримує кошти на адміністрування фонду за рахунок внесків ОСББ та ЖБК.

Підвищення авторитету в громаді серед основних цільових груп: мешканці багатоквартирних будинків, посадові особи ОМС, депутати.

Залучити додаткові кошти для фінансування програмної діяльності організації.

Створити мотиваційний механізм для більш ефективної роботи з цільовими групами організації – ОСББ та ЖБК.

Чи мала Ваша ініціатива своє продовження та які зміни вона принесла?

Так. Наша ініціатива діє на постійній основі і щороку надає ОСББ та ЖБК Вознесенська фінансову допомогу та проводить інформаційно-просвітницьку роботу по підвищенню інституційної спроможності об’єднань міста.

Ваші поради тим, хто хоче втілювати ініціативи у своїх громадах

Необхідно вивчити кількісний і якісний склад ОСББ та ЖБК мста та їх базові потреби для оцінки необхідності запровадження подібного фонду.

Заручитися підтримкою місцевої влади для залучення спів фінансування на створення фонду.

Визначитись з найбільш прийнятною організаційно-правовою формою створення фонду та умовами його роботи.

Чи може Ваша організація (ініціативна група) виступити консультантом або експертом, якщо до вас звернеться інша організація за досвідом, який ви отримали при реалізації цієї ініціативи?

Так. Ми вже проводили триденний семінар по передачі досвіду створення револьверного фонду серед представників інших міст. Тому з радістю будемо продовжувати цю діяльність.

За додатковою інформацією щодо фонду, із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до Вознесенської міської ГО «Агентство економічного розвитку», контактна особа: Аверков Сергій, Голова Правління, тел.: 067 457-15-56, 099 340-37-88, електронна пошта:aerbox@ukr.net, awerkow@gmail.com, веб-сайт: www.aer.net.ua.

Джерело: Громадські ініціативи України, 26.12.2014


Важливі новини і публікації

 

 

Освітній відеоролик "Термомодернізація житлового будинку - кроки" -
процес термомодернізації, необхідність та вигоди її проведення для мешканців багатоквартирних будівель.
Про ролик

Фінансовий інструмент ЄБРР для підвищення енергоефективності у житловому секторі України
Про Програму IQ energy 

 

 

Новий ресурс - приклади успішного впровадження енергозберігаючих заходів для тих, хто хоче зменшити свої витрати на комунальні послуги завдяки ощадливому споживанню та підвищенню енергоефективності власної оселі.

 

Судсидії. Тарифи. Енергоефективність.

 

 

 

Останні новини

Значні зміни: українців зобов‘яжуть проводити енергоаудит будинків

В Україні вже у наступному році повинен запрацювати Фонд енергоефективності, за рахунок якого сім‘я зможе компенсувати до 50% витрат на утеплення свого житла. Далі

6 жовтня відновлено Урядову програму допомоги населенню при утепленні індивідуального житла

Відновлено придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів. Ощадбанк та Укргазбанк знову почали видачу фізичним особам «теплих» кредитів в рамках програми. Далі

Кращі практики: ОСББ по вул. Учительська, 10 - повна термореновація стін

70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, решта – внесок мешканців. Далі

Луцьке ОСББ отримало найбільший в Україні кредит на енергоефективність

Укргазбанк надав рекордний кредит на 10 років луцькому ОСББ «Центральна Вежа» в розмірі майже 3,5 млн. грн. Далі

Конкурс "Найефективніший споживач енергоресурсів" на новому ресурсі "Енергодопомога"

Призи від компанії REHAU - Сертифікат на суму 4000 грн на придбання вікна REHAU. Далі


Share +